Budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (przesyłowych i rozdzielczych) oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.