Budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynieryjnych, obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym bądź tymczasowym.