Budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym budowa masztów i wież o konstrukcji stalowych lub albuminowych, montaż urządzeń telefonii komórkowej, modernizacje stacji bazowych, przeglądy obiektów telefonii komórkowej, itp. wymagające specjalistycznego sprzętu naziemnego jak i sprzętu alpinistycznego.