Chłodnia magazynowa, Koprzywnica

  • NAZWA: CHŁODNIA MAGAZYNOWA Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM
  • DATA: 11.2012
  • LOKALIZACJA: KOPRZYWNICA
  • ZAKRES OPRACOWANIA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA, PROJEKT BUDOWLANY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ
  • INWESTOR: POLTINO KOPRZYWNICA Sp. z o.o.
  • POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2 400.0 m2
  • STAN INWESTYCJI: W TRAKCIE BUDOWY